Dnes je 22.10.2020 11:10:59, Svátek má Sabina, zítra Teodor
 

Zpráva o činnosti KOROO PK v roce 2011

Autor: Jíra Albert Malý, zveřejněno: 22. 02. 2012 20:27 hod.

 

Zpráva o činnosti KOROO Plzeňského kraje za rok 2011
 
 
Krajská odborná rada ochrany obyvatelstva Plzeňského kraje se v roce 2011 sešla ke svému jednání celkem 4x , a to 3x v hasičské zbrojnici SDH Malý Bor a 1x v Klatovech. Činnost krajské odborné rady ochrany obyvatelstva Plzeňského kraje se řídila přijatým plánem činnosti na rok 2011, který byl průběžně doplňován o doporučená usnesení Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva, zvláště o přijaté konkrétní kroky k systému odborného vzdělávání členů SHČMS přijatých VV SHČMS v dokumentu „Metodiky a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“.
Dále byla projednána doména ochrany obyvatelstva na stránkách dobrovolných hasičů od dubna 2011. Naši dva členové krajské odborné rady ochrany obyvatelstva se zúčastnili odborného semináře k zabezpečení přípravy SDH v oblasti ochrany obyvatelstva, který proběhl v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích, kdy zvláště v diskuzi se podrobně probírala možnost připravenosti členů SDH pro činnost pomáhat obcím při mimořádných událostech, při zpracování dokumentace atd.
Krajská odborná rada ochrany obyvatelstva Plzeňského kraje dále projednávala aktuální problémy při zavádění odborného vzdělávání, o doplnění Metodického pokynu SHČMS k získávání odznaku odbornosti Hasič III – I stupně, který byl rozšířen o oblast ochrany obyvatelstva.
Všechny okruhy činnosti krajské odborné rady ochrany obyvatelstva se projednávali i se zástupcem HZS Plzeňského kraje p. Wolfem, který se zúčastnil jednání dle možnosti, jednání KOROO PK se zúčastňoval i náměstek starosty KSH PK p. Frost.
Činnost Krajské odborné rady ochrany obyvatelstva se bude v roce 2012 řídit přijatým plánem činnosti KOROO PK doplněným o aktuální úkoly z ÚOROO SHČMS a z dokumentů přijatých VV SHČMS.
 
 
 
 
                                          Zprávu o činnosti KOROO PK za rok 2011 zpracoval
                                                                     Albert Jíra
                                               vedoucí krajské odborné rady ochrany
                                                     obyvatelstva Plzeňského kraje
 
 
 
 
 
 

© 2011 – 2020 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY